Mathematical Love

तिम्रो र मेरो माया सफल हुने कती छ PROBABLITY
टिम्ले आँखा झिम्क्यौ भने आउछ मन्न म STABILITY
त्य्सै तिमी रम्री च्यौ तिम्लाई चहिदैन कुनै CONSTRUCTION
मेरो मनम लुकेको मायालाई कसरी गरौ तिमी समक्ष्य INTRODUCTION.

तिम्रो र मेरो माया म छैन कुनै INEQUALITY
तिम्रो याद म लेखे मैले कत्ती POETRY
तिम्रो र मेरो माया को खाइ रहेछ कसैले COMMISION
यही कुरा ले गर्द हुन्छ मलाई FRUSTRATION.

हाम्रो माया नबनोस एउटा लभ TRIANGLE
डर्‍र् लाग्छ किनकी च्वाँक छ तिम्रो हरेक ANGLE
तिम्रा ति चार आँखा हुन ALGEBRA KA EXPRESSION
तिम्रो माया पौन लाई SOLVE गर्ने छु म , कुनै पनि TRIGONOMETRICAL EQUATION.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s