गार्हो छ

unfulfilled-love-206x300

img source: fineartamerica.com

खोजी रहेछु अझै पनि
छैनउ तिमी थाहा छ मलाई
मेर यि भाब बुझ्दै बुझ्दैनन्
हुन्नौ तिमी मेरो थाहा छ मलाई
गार्हो छ यो सोझो मन लाई

माया हो कि हो यो चाहना मात्रै
चाहना पनि सुख दुख साथ दिने
अथोत तिम्रो मुस्कान सुन्ने
हुन्नौ तिमी मेरो थाहा छ मलाई
गार्हो छ यो सोझो मन्न लाई

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s